Dozorný orgán

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108